Hieronder vind je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens door PUUUR Lieselot.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

PUUUR Lieselot gebruikt alleen gegevens die nodig zijn om een vlotte werking van de aangeboden diensten en producten te kunnen garanderen.

Gegevens van yogaleerlingen, proefleerlingen en geïnteresseerden in yoga.
Bij het starten van het volgen van yogalessen bij Atelier PUUUR worden gegevens van het inschrijvingsformulier verwerkt. Dit omvat je naam en e-mailadres. Eventueel door jezelf aangevuld met je adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en bijzonderheden qua gezondheid (indien van toepassing). Er wordt gewerkt met een online reservatiesysteem www.momoyoga.com/AtelierPUUUR De gegevens die hierop worden doorgegeven zijn veilig en worden niet voor andere doeleinden dan reservatie gebruikt. Lees het momoyoga privacy statement via www.momoyoga.com/nl/privacy

Gegevens via website formulieren.
Via bezoek aan de website worden eveneens (persoons)gegevens verwerkt. Als je via de formulieren op de website: een vraagt stelt aan PUUUR Lieselot of je abonneert op de nieuwsbrief worden je naam en e-mailadres verwerkt. Koop je een dienst of product aan, dan worden je naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer verwerkt.
De gegevens die je aanlevert via het inschrijfformulier of de formulieren op de website, zijn alleen door de eigenaar van PUUUR Lieselot toegankelijk en inzichtelijk. Deze worden geregistreerd in vergrendelde documenten en mailinglijsten.

Gegevens van website-bezoeken: Surf- en klikgedrag.
PUUUR Lieselot verzamelt informatie over bezoeken aan de website PUUUR Lieselot. Het gaat daarbij in eerste instantie om gegevens die jouw browser standaard naar elke website die je bezoekt stuurt. Denk daarbij aan je IP-adres, welke niet is terug te herleiden aan de identificatie van een persoon. Deze informatie wordt gebruikt om te kijken welke pagina’s op de website bekeken worden en hoe lang.

Gegevens van digitale Nieuwsbrief: kijk- en klikgedrag.
Een aantal keer per jaar verstuurd Atelier PUUUR een digitale nieuwsbrief via het online programma www.MailerLite.com Via de statistieken van dit programma wordt inzichtelijk hoe vaak en door wie de nieuwsbrieven worden gelezen, en welke gekoppelde links worden geopend.

Hoe gaat PUUUR Lieselot om met mijn persoonsgegevens?

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan een gezondheidsformulier m.b.t. yogavakantie of workshop.
Wanneer er foto’s gemaakt worden tijdens een activiteit wordt er steeds toestemming gevraagd voor het gebruik ervan. 

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk, is voor normaal gebruik binnen de studio of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Stuur ons een mailtje op hallo@atelier-puuur.be